Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for foreningen Move'n Act mandag 19. november kl. 17.00. Sted oplyses senere

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Indgåelse af fusion med FO-Aarhus

3. Eventuelt

Alle medlemmer kan deltage med stemmeret. Som deltager på et af Move'n Acts kurser er du født medlem. Du bedes ved fremmøde medbringe ID, så vi kan verificere dit medlemskab.

Tilmelding senest torsdag 15/11