TILMELDINGSVILKÅR OG TILSKUD/RABATTER

Der er flere måder at nedbringe udgiften ved undervisning.

Ønsker du at fortsætte en sæson på samme hold - evt. gå fra et begynder hold til et øvet - giver vi 10% rabat 

Mængderabat

Rabat ved samlet tilmelding og samtidig forudbetaling af flere hold:

  • 2 hold: kr. 75,-
  • 3 hold: kr. 150,-
  • 4 hold og derover: kr. 225,-

Rabatten gælder dog ikke for hold, hvor prisen er kr. 250,- eller derunder.

Du får altså 75 kroner fratrukket samlet pris ved samtidig tilmelding til to hold, 150 kroner fratrukket samlet pris ved tilmelding og betaling til 3 hold, og 225 kroner fratrukket den samlede pris for samtidig tilmelding/betaling til 4 hold.

Bemærk 10% rabat-muligheden - se ovenfor!

Ekstra tilskud

Ydes ifølge Folkeoplysningsloven til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere samt studerende på en SU-berettiget uddannelse eller læreplads dog ikke ungdomsuddannelser (Gymnasiet, Hf, VUC o.l) eller produktionsskoler.

  • For ledige, pensionister og studerende ydes et ekstra tilskud på kr. 7,75 pr. undervisningstime, hvis al undervisning afvikles før kl. 18.00 på alle ugens dage - dog maksimalt 9 timer pr. uge.
  • Ved foredrag og "10% arrangementer" ydes tilskud på kr. 7,75 pr. arrangement.

OBS! Tilskudene gælder kun deltagere bosiddende i Århus Kommune.

For de aktiviteter, der berettiger til tilskuddet, er den reducerede pris angivet under normalprisen.

VIP-rabat

Move'n Act Workshops yder 10% rabat til medlemmer af:

  • Move'n Acts Venner
  • Danseværket, Dans i Uddannelse

Du skal selv oplyse og dokumentere et medlemskab eller tilhørsforhold, der berettiger til rabat. Rabatten udbetales ikke efter kursets afholdelse.

OBS: For alle kurser gælder - med mindre andet er anført - at afmeldingsfristen for tilbagebetaling af kursusgebyr er 14 dage før kursusstart mod et gebyr på kr. 95.