Priser

Alle kan være med! Uddannelsen har to prisgrupper, henholdsvis almen og nedsat deltagerbetaling for ledige, studerende, pensionister, efterlønsmodtagere bosiddende i Aarhus Kommune.

Pris ALMEN: kr. 12.000,- 
OG DU KAN VÆLGE AT BETALE I RATER:

Opstartsgebyr kr. 6.000,-  Ratebetaling kr. 2075,- (3 rater inkl. rategebyr)

Opstartsgebyr kr. 6.000,-   Ratebetaling kr. 1075,- (6 rater inkl. rategebyr)

Pris NEDSAT DELTAGERBETALING: kr. 11.550,- 
OG DU KAN VÆLGE AT BETALE I RATER:

Opstartsgebyr kr. 5.775,-  Ratebetaling kr. 2000,- (3 rater inkl. rategebyr)

Opstartsgebyr kr. 5.775,-  Ratebetaling kr. 1.037,50,- (6 rater inkl. rategebyr)         

Har du en stram økonomi? Kontakt os og find en finansieringsordning, der passer dig.

Ret til ændringer i priser forbeholdes.

Tilmelding er bindende for deltageren. I tilfælde af ophør efter deltagerens eget valg, misligholdelse, eller i øvrigt som følge af årsager, der er os uforskyldt, forbeholder vi os ret til det fulde gebyr. Det påhviler deltageren eller dennes forsørger at tegne en eventuel ulykkesforsikring til at imødegå konsekvenserne af sygdom eller tilskadekomst, der ville umuliggøre fuldførelse af uddannelsen.