Det formelle

MOVE'N ACT SOM FORENING

Forening
Move'n Act er organiseret som forening i henhold til Lov om Folkeoplysning. Voksenundervisning modtager tilskud, så deltagerbetalingen bliver mindre. Ifølge vore vedtægter medfører deltagelse i vore kurser automatisk medlemskab - uden yderligere beregning. Såfremt du ikke ønsker medlemskab, bedes du henvende dig for at blive slettet.

En del af FO-Aarhus
Move'n Act er en selvstændig del af FO-Aarhus.

Generalforsamling
Move'n Acts ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, i april måned. Kun medlemmer har stemmeret.

Vedtægter
Foreningens vedtægter og regnskaber kan rekvireres ved henvendelse.

Netværk
Move'n Act er medlem af FORA

Ledelse og administration
Administrativ leder: Mikkel Ferdinand
Kunstnerisk leder: Hannelore Eder Ferdinand
Administrativ medarbejder: Jette Meyer

Bestyrelse

Inge Sølvsten, formand
Mogens Lausen, næstformand
Sacha World
Jakob Nicolaisen
Lene Skaarup Pedersen