DET FORMELLE

Move'n Act som forening

Forening
Move'n Act er organiseret som forening i henhold til Lov om Folkeoplysning. Voksenundervisning modtager tilskud til nedbringelse af deltagerbetalingen. Ifølge vore vedtægter medfører deltagelse i vore kurser automatisk medlemskab - uden yderligere beregning. Såfremt du ikke ønsker medlemskab, bedes du henvende dig for at blive slettet.

Generalforsamling
Move'n Acts ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, i april måned. Kun medlemmer har stemmeret.

Vedtægter
Foreningens vedtægter og regnskaber kan rekvireres ved henvendelse.

Netværk
Move'n Act er medlem af FORA

Ledelse og administration
Administrativ leder: Mikkel Ferdinand
Kunstnerisk leder: Hannelore Eder Ferdinand
Administrative medarbejdere: Bente Lundgaard Riber, Eva Villumsen

Bestyrelse

Inge Sølvsten, formand
Mogens Lausen, næstformand
Sacha World
Jakob Nicolaisen
Mille Obel Høyer