Generelle handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle tilmeldinger til undervisningsforløb på Move'n Act:

Tilmelding er bindende for deltageren efter datoen for bindende tilmeldingen angivet for det enkelte forløb - senest på datoen for starten på forløbet.

I tilfælde af ophør efter deltagerens eget valg, misligholdelse, eller i øvrigt som følge af årsager, der er os uforskyldt, forbeholder vi os ret til det fulde gebyr.

Det påhviler deltageren eller dennes forsørger at tegne en eventuel ulykkesforsikring til at imødegå konsekvenserne af sygdom eller tilskadekomst, der ville umuliggøre fuldførelse af undervisningsforløbet.

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).