Persondata

Move'n er underlagt loven om forvaltning af persondata. Vi beskytter dine personlige data med følgende forbehold:

Deltageren indvilliger i at data kan videregives til Aarhus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

  • at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere der er omfattet af APEHØS-ordningen (Nedsat deltagerbetaling til Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt Studerende/lærlinge).
  • at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus kommune.
  • at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.
  • at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.