Hvordan kan vi dog gøre det så billigt?

Vi holder priserne nede med "Gyngerne og Karusellen"

Det er nærliggende at tænke, at når vores priser er halvdelen i forhold til andre private scenekunstskoler i Danmark – så sparer vi vel på kvaliteten. Intet kunne være mere forkert. Uddannelsen på Teaterskolen Move’n Act er på absolut professionelt niveau, hvilket vi sætter en ære i at holde højt.

Vi mener, at selvom man er ung og fattig, så skal man stadig have mulighed for at forfølge sin drøm. Move’n Act er en virksomhed med flere forskellige aktiviteter og samarbejdspartnere. Derfor kan vi, ud fra devisen om, at hvad man taber på gyngerne, vinder man på karrusellen, holde et lavt prisniveau.

Vi holder priserne nede, bl.a. i kraft af:

  • Vi modtager tilskud fra Folkeoplysningsloven samt diverse kulturpuljer.
  • Vi er partner med FO-Aarhus, det største oplysningsforbund i Aarhus, hvilket bl.a. medvirker til at holde vores administrationsomkostninger nede.
  • Vi har et åbent undervisningsprogram – Move’n Act Workshops – som også giver indtægter.
  • Vi samarbejder administrativt med en række kulturaktører og undervisningsinstitutioner.
  • Vi udlejer vores lokaler på de tider, vi ikke selv bruger. Det holder huslejen nede.
  • Som elev på skolen deltager du i den daglige rengøring. Udover at det er en sund arbejdskultur, at man selv sørger for et rent træningsgulv, er det med til at holde rengøringsudgifterne på et minimum.
  • Vi leverer konsulentbistand til flere erhvervsvirksomheder og institutioner.
  • Vi har et stort netværk i Aarhus, i kraft af hvilket priserne på teknik, sceneleje mm. kan holdes nede. Dette netværk betyder ikke bare lavere priser, men giver os – og dermed dig som elev – en solid forankring i det aarhusianske kulturmiljø.


Se selv vores priser og betalingsordninger her.
Du har råd til det, hvis du virkelig vil det!

Aarhus er en by med gang i. Der er masser af muligheder for at tjene til livets ophold med et fritidsjob.